Elektro

Výroba rozvádzačov, montáž elektroinštalácií v priemyselných objektoch. Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení bez rozdielu napätia aj vo výbušnom prostredí.

Mechano

Servis a údržba výrobných zariadení, výroba a montáž oceľových konštrukcií. Trieskové obrábanie kovov. Osádza strojov a výrobných zariadení.

Plošiny

Poskytujeme práce na vysokozdvižných plošinách v interiéroch a exteriéroch. Tak isto poskytujeme aj prenájom vysokozdvižných plošín.

Termovízia

Termovízia má široké využitie od elektrotechniky až po stavebníctvo. Najlepšia možnosť ako odhaliť a predísť poruche počas plnej prevádzky.

ELEKTROVAL s.r.o.

 
Vieska 650
965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 36725684
DIČ: 2022315746
IČ DPH: SK2022315746

Výzva na predkladanie ponúk

Zadávateľ zákazky: ELEKTROVAL s.r.o.
Názov zákazky: Kovoobrábacie stroje do výroby
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks hydraulických tabuľových nožníc, 1 ks hydraulickej zakružovačky profilov a 1 ks ohraňovacieho lisu podľa požadovanej technickej špecifikácie.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na tomto odkaze.
Lehota na predkladanie ponúk: do 13.08.2020, 15:00 hod.
 

Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk: Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.

Výzva na predkladanie ponúk

Zadávateľ zákazky: ELEKTROVAL s.r.o.
Názov zákazky: Lis na hadice 
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie lisu na hadice podľa požadovanej technickej špecifikácie.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na tomto odkaze.
Lehota na predkladanie ponúk: do 01.03.2021, 15:00 hod.
 

Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk: Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.