O nás

1997

Založenie

Vznikli sme 26.05.1997 na základe Živnostenského listu číslo 453/97 pod názvom: ELEKTROMONT. V tomto čase ešte nemožno hovoriť o firme, pretože sme nemali žiadnych zamestnancov, pracovné priestory a ani kvalitné technické vybavenie. Hlavnou náplňou boli odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, drobné opravy a elektromontážne práce

2002

Prví zamestnanci

Časom sme zistili, že na Slovensku je viac elektromontážnych firiem s takýmto názvom, preto sme v roku 2002 zmenili názov firmy DUŠAN VALO – ELEKTROVAL. V tomto období firma začala prijímať prvých zamestnancov a rozširovať okruh svojich činností podľa požiadaviek zákazníka. Okrem elektro sme sa začali zaoberať zámočníckymi a sústružníckymi prácami, čím vieme zabezpečiť celkovú údržbu iným firmám.

2007

Transformácia na s.r.o.

V roku 2007 sme sa transformovali na spoločnosť s ručením obmedzeným pod názvom: ELEKTROVAL s.r.o. Ďalší dynamický vývoj firmy smeroval ku skvalitneniu a rozšíreniu poskytovania služieb v oblasti plynových, tlakových a zdvíhacích zariadení. Na základe vzdelania a praxe sme získali oprávnenia na všetky vyhradené technické zariadenia /zdvíhacie, plyn, tlak, elektro/.

2009

Nové priestory

V roku 2010 sme sa presťahovali do vlastných priestorov v areáli ZSNP. Priestory sme si prerobili k svojim potrebám a zámočnícku dieľnu sme osadili mostovým žeriavom s nosnosťou 5 ton.