Termovízia

Termovízne merania robíme s jednou z najmodernejších a najkvalitnejších termovíznych kamier Flir T530.

Termovízia má veľmi široké uplatnenie. Termovíziu je možné použiť takmer na všetky druhy technických zariadení, točivé stroje, netočivé stroje, elektrické rozvody NN, VN, VVN, indukčné zariadenia ako aj, pri opláštení budov atď. Pomocou termovízie vieme zistiť poruchy, počas prevádzky, a to bez zásahu do zariadenia, technické zariadenie netreba odstaviť od prívodu energie a ani prerušiť samotný chod prevádzky, dokonca nám termovízia vie odhaliť aj závady, ktoré sa na danom zariadení ešte neprejavili, napríklad: prehriate elektrické spoje, poškodené ložiská …

Termovízia je vhodná na prediktívnu údržbu, takto je možné pri pravidelných kontrolách nachádzať závady už v počiatočnom stave a naplánovať termín ich odstránenia, čo predchádza danej havárií a odstaveniu zariadenia a to má samozrejme veľký vplyv aj na ekonomiku prevádzky.