Elektro

Výroba rozvádzačov, montáž elektroinštalácií v priemyselných objektoch. Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických zariadení bez rozdielu napätia aj vo výbušnom prostredí.

Mechano

Servis a údržba výrobných zariadení, výroba a montáž oceľových konštrukcií. Trieskové obrábanie kovov. Osádza strojov a výrobných zariadení.

Plošiny

Poskytujeme práce na vysokozdvižných plošinách v interiéroch a exteriéroch. Tak isto poskytujeme aj prenájom vysokozdvižných plošín.

Termovízia

Termovízia má široké využitie od elektrotechniky až po stavebníctvo. Najlepšia možnosť ako odhaliť a predísť poruche počas plnej prevádzky.

ELEKTROVAL s.r.o.

 
Vieska 650
965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 36725684
DIČ: 2022315746
IČ DPH: SK2022315746

Výzva na predkladanie ponúk

Zadávateľ zákazky: ELEKTROVAL s.r.o.
Názov zákazky: Kovoobrábacie stroje do výroby
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks hydraulických tabuľových nožníc, 1 ks hydraulickej zakružovačky profilov a 1 ks ohraňovacieho lisu podľa požadovanej technickej špecifikácie.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na tomto odkaze.
Lehota na predkladanie ponúk: do 13.08.2020, 15:00 hod.

 

Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk: Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.